واحد اجرا

واحد اجرا آلوا

اجرای علائم راهنمایی و رانندگی

شرکت پایا رنگارنگ آلوا تمامی فرایند های اجرای علائم راهنمایی و رانندگی و … بر روی سطوح آسفالتی، بتنی و … را به صورت تمام و کمال با بهترین کیفیت رنگ و اجرا با به روز ترین تجهیزات روز دنیا انجام می دهد.

اجرای علائم راهنمایی و رانندگی
اجرای خطوط چهارراه

اجرای خط کشی

شرکت پایا رنگارنگ آلوا تمامی فرایند های خط کشی و اجرای خط کشی شما را اعم از پارکینگ ها، چهار راه ها و … انجام می دهد. شرکت پایا رنگارنگ آلوا تمامی کارها را از جمله تولید رنگ اختصاصی در کارخانه، حمل و نقل و اجرا را توسط کادر مجرب اجرایی خود انجام می دهد.

اجرای خط کشی خیابان

شرکت پایا رنگارنگ آلوا تمامی فرایند های اجرای خط کشی خیابان و خطوط ترافیکی را به صورت کامل و بی نقص و در سریعترین زمان ممکن انجام می دهد! سرعت عمل یکی از فاکتور های بسیار مهم شرکت آلوا می باشد.

اجرای خط کشی خیابان

برخی از نمونه کارهای انجام شده توسط واحد اجرایی آلوا

فهرست